Đi thẳng đến nội dung

Bộ dữ liệu về các loại rừng, quản lý và điều hành rừng ở Việt Nam

Bộ dữ liệu nhằm thể hiện vị trí và thông tin các phát hiện biến động lớp phủ bề mặt đất. Dữ liệu này là kết quả dự án hợp tác giữa chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế, văn phòng đại diện khu vực Châu Á tại Hà Nội, Việt Nam.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - [Tiếng anh] Bộ dữ liệu về các loại rừng, quản lý và điều hành rừng ở Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Forest cover
  • Forests and forestry
  • Land
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không hạn chế
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 30 tháng 10, 2022
Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời 30 tháng 3, 2015
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời 1 tháng 10, 2022
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
Hệ tham chiếu không gian WGS 84 (EPSG:3857)
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Tìm kiếm dữ liệu, thu thập dữ liệu Chuyển đổi sang dữ liệu không gian và hiển thị.
(Các) nguồn http://www.terra-i.org/terra-i/data/data-terra-i_vietnam.html
Liên hệ International Center for Tropical Agriculture (CIAT) Area: Decision and Policy Analysis (DAPA) Name: Louis Reymondin Address: Km 17, Recta Cali-Palmira Zip/Postal Code : 6713 Palmira, Colombia E-Mail: l.reymondin@cgiar.org
Thông tin người tạo Metadata. ODV
Thuộc tính Dữ liệu bao gồm mã số, kinh độ, vĩ độ, tỉnh, huyện, xã, tiểu khu, khoảnh, lô, địa danh, chủ rừng, loại đất, nguồn gốc, ngày, mức độ ưu tiên, người nhận khoán bảo vệ, trạng thái kiểm tra thực địa.
Cập nhật tần số continual
Giấy phép

No license given

Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Các từ khóa land governance,forest land,Lam Dong,Nghe An,UN-REDD,RED++
Ngày đăng tải tháng 9 14, 2022, 09:08 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 2, 2022, 02:57 (UTC)