Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 11 tháng 2, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Review, comments and recommendations on the Draft Environment and Natural Resources Code (Version 11) of Cambodia
Mô tả

This discussion note aims to review, comments and recommendations on the Draft Environment and Natural Resources Code (Version 11) of Cambodia.

Resource's languages
  • Tiếng Anh