Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 7 tháng 10, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Royal decree no.001 on the zoning and management of the region of Siem Reap/Angkor (Khmer)
Mô tả

The purpose of this Royal decree is to focus on the zoning and management of the region of Siem Reap/Angkor.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer