Đi thẳng đến nội dung

Dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2015

Đây là Bộ dữ liệu Ngân sách Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2015. Bộ dữ liệu công bố các khoản thu và chi, các lĩnh vực, các loại thu chi và tổng số tiền. Dữ liệu được lấy từ Bộ Tài chính Việt Nam.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Budget
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Không hạn chế
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 18 tháng 8, 2021
Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời 1 tháng 1, 2006
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời 31 tháng 12, 2015
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu - Tìm kiếm - Lọc thông tin - Cấu trúc lại dữ liệu - Công bố
(Các) nguồn https://ckns.mof.gov.vn/SitePages/home.aspx
Liên hệ CỔNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ TÀI CHÍNH Số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội (84-24)2220.2828-2888 - Fax: (84-24)2220.8091
Thông tin người tạo Metadata. ODV
Thuộc tính Thuộc tính dữ liệu bao gồm các danh mục, nguồn quỹ, lĩnh vực, loại, tổng ngân sách, năm, vốn đối ứng trong nước. vốn nước ngoài, mã loại, mã khoản, dự án.
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền Yes
Các từ khóa ngân sách nhà nước,state budget,bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn,mard
Ngày đăng tải tháng 8 18, 2021, 03:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 20, 2021, 08:00 (UTC)