Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 27 tháng 1, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree No.12 on the establishment of Phnom Preah Kuhear Luong natural heritage site
Mô tả

This sub-decree established the Phnom Preah Kuhear Luong natural heritage site with an area of ​​25 (twenty five) hectares in Touk Meas Khang Lech commune, Banteay Meas district, Kampot province.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer