Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree no. 125 on the reclassification of state public property to the state private property
Mô tả

This sub-decree shows the reclassification from the state public property to the state private property in the following locations: 1. The land size of 25.088 hectares is located in Preaek Krabau Ti Muoy village and Preaek Krabau Ti Pir village, Preaek Ampil commune, Khsach Kandal district, Kandal province. 2. The land size is 3,727 square meters and it is located in Veal village, Bos Mon commune, Rumduol district, Svay Rieng province. 3. The land size is 59.44 hectares, located in Kilou Prambei village, Sameakki commune, Stung Treng city, Stung Treng province. 4. The land size is 6,782 square meters, located in Phum Pir, Sangkat Roka Knong, Doun Kaev City, Takeo Province.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer