Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 16 tháng 2, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Sub-decree No. 16 on the establishment of multiple use area of Toul Pon Taley Boeung Snae
Mô tả

This sub-decree established the multiple use area of ​​Toul Pon Taley Boeung Snae, which covers an area of ​​3,557 (three thousand five hundred and fifty seven) hectares in Prey Veng city, Svay Antor district, Peam Ro district and Ba Phnom district, Prey Veng province.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer