Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-Decree on the Agricultural Census in Cambodia 2013
Mô tả

This sub-decree aims to strengthen and improve the agricultural statistical system in order to obtain information in all aspects of the agricultural sector and provide basic data for users and policymakers to promote socio-economic development.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer