Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub-Decree No. 17 on the Organization and Functioning of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (English)
Mô tả

This Sub-decree determines the organization of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries’ entities and the missions of the general departments, general inspectorate, and locally based entities of the Kingdom of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh