Đi thẳng đến nội dung

Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chia theo dân tộc

Dữ liệu cung cấp số liệu về tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên biết đọc và viết phân theo dân tộc. Bảng số liệu bao gồm 2 cột “Ten_dan_toc”, “Ty_le” lần lượt thể hiện tên dân tộc và tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên biết đọc và biết viết

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh - Tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết chia theo dân tộc

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu
  • Access to education
  • Ethnic minorities and indigenous people
  • SDG10 Reduce Inequality
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc" hoặc "www.ubdt.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 1 tháng 8, 2015
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Tìm, tải, chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu
(Các) nguồn Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc http://files.ubdt.gov.vn/ContentFolder/ubdt/source_files/2016/09/20/16031829_Bieu%2040%20-%20So%20luong%20nguoi%20DTTS%20tu%2015%20tuoi%20biet%20doc,%20viet_16-09-20.pdf
Liên hệ Điện thoại: 080 44695 / 024 37222626 Fax: 024 38231122 Email: banbientap@cema.gov.vn
Giấy phép unspecified
Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Các từ khóa literacy,read and write,biết đọc,biết viết,readable,writable
Ngày đăng tải tháng 2 22, 2019, 09:46 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 11, 2019, 04:14 (UTC)