Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 12 tháng 1, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Webpage capture on the news article of NITTETSU MINING (Cambodia) Ltd donates $ 1,000 to the 159th anniversary of the World Red Cross and Red Crescent Day on May 8, 2022
Mô tả

This webpage capture highlights NITTETSU MINING (Cambodia) Ltd donates $ 1,000 to the 159th anniversary of the World Red Cross and Red Crescent Day on May 8, 2022, and related information.

Resource's languages
  • Tiếng Khmer