7 số bộ dữ liệu tìm thấy

Chuyên đề: Health care policy and administration None: dataset

Kết quả lọc
 • Health facilities signed agreement for health care scheme (NSSF)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Health facilities in Cambodia (2010)

  This dataset details information on health facilities such as national hospital, health posts, health centers, referral hospitals and operation districts in Cambodia. The data...

 • Health facilities​ signed agreement for occupational risk scheme (NSSF)

  This dataset provides the location and contact detail information of health facilities that signed the agreement for occupational risk scheme with the National Social Security...

 • Các khu cách ly và bệnh viện điều trị COVID-19 tại Việt Nam

  Để ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh covid-19, chính phủ việt nam đã trưng dụng một số nơi để cách ly những người có dấu hiệu hoặc tiếp xúc với các bệnh nhân mắc bệnh. Bộ dữ ...

 • Các quy định của chính quyền trung ương và địa phương ứng phó với dịch COVID-19 tại Việt Nam

  Ca nhiễm COVID-19 đã được phát hiện đầu tiên vào ngày 22/01/2020 tại Việt Nam. Với quyết tâm không để ai bỏ lại phía sau, chính quyền trung ương đã liên tục sát sao để đưa ra cá...

 • Mortality rate, infant (per 1,000 live births)

  Dữ liệu này không có mô tả


 • Mortality rate, under-5 (per 1,000 live births)

  Dữ liệu này không có mô tả


Bạn cũng có thể truy cập cơ quan đăng ký này bằng Giao diện lập trình ứng dụng (xem Văn bản API).