Đi thẳng đến nội dung

COVID-19 outbreak prevention, control and response measures in VTE Capital (19-30 September 2021)

the Vientiane Mayor thus issues the order on the COVID-19 outbreak prevention, control, and response measures in VTE Capital within the period of 19 -30 Sept 2021.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - COVID-19 outbreak prevention, control and response measures in VTE Capital (19-30 September 2021) [LAO]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Vientiane Capital
Tham chiếu tài liệu # #016/MVC
Cơ quan ban hành
  • Vientiane Capital
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Lệnh
Chủ đề Pandemics
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 9, 2021
Ngày có hiệu lực 19 tháng 9, 2021
Tài liệu tham khảo government order on lockdown measure in Vientiane capital, #016/VTE, date 19 September 2021.
Link gốc https://www.covid19.gov.la/index.php?r=site%2Fdetail&id=941
Các từ khóa COVID-19
Ngày đăng tải tháng 9 22, 2021, 02:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 22, 2021, 08:30 (UTC)