Đi thẳng đến nội dung

COVID-19 outbreak prevention, control and response measures in VTE Capital (19-30 September 2021)

the Vientiane Mayor thus issues the order on the COVID-19 outbreak prevention, control, and response measures in VTE Capital within the period of 19 -30 Sept 2021.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - COVID-19 outbreak prevention, control and response measures in VTE Capital (19-30 September 2021) [LAO]

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Vientiane Capital
Tham chiếu tài liệu # #016/MVC
Cơ quan ban hành
  • Vientiane Capital
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Lệnh
Chủ đề Dịch bệnh
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 9, 2021
Ngày có hiệu lực 19 tháng 9, 2021
Tài liệu tham khảo government order on lockdown measure in Vientiane capital, #016/VTE, date 19 September 2021.
Link gốc https://www.covid19.gov.la/index.php?r=site%2Fdetail&id=941
Các từ khóa COVID-19
Ngày đăng tải tháng 9 22, 2021, 02:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 22, 2021, 08:30 (UTC)