Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Sub Decree No. 87 on the Organization and Functioning of the Ministry of Social Affairs, Labor, Vocational Training and Youth Rehabilitation (Khmer)
Mô tả

This Sub Decree determines the organization of various entities of Social Affairs, Labour, Vocational Training, and Youth Rehabilitation and defines the ministerial missions and functions of different general departments and departments.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer