Đi thẳng đến nội dung

Circular on the Right to Strike

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Circular on the Right to Strike

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 005
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Thông tư
Chủ đề
  • Human rights
  • Labor
  • Social development
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 6 tháng 3, 2000
Ngày đăng tải tháng 1 9, 2016, 23:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 06:28 (UTC)