Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 21 tháng 9, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Circular No. 009 on the payment of allowances for commune/sangkat councils, village chiefs, village deputy chiefs, village members and expenditures for the administrative process of the new commune/sangkat
Mô tả

Circular No.009 aims to set out a foundation for the allowance payment of the commune/sangkat council, village chiefs, village deputy chiefs, village members and the administration process of the newly created commune/sangkat administration in Kampong Cham province.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer