Đi thẳng đến nội dung

Circular No. 009 on the payment of allowances for commune/sangkat councils, village chiefs, village deputy chiefs, village members and expenditures for the administrative process of the newly create commune/sangkat

Circular No.009 aims to set out a foundation for the allowance payment of the commune/sangkat council, village chiefs, village deputy chiefs, village members and the administration process of the newly created Commune/Sangkat administration at Kampong Cham province.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Circular No. 009 on the payment of allowances for commune/sangkat councils, village chiefs, village deputy chiefs, village members and expenditures for the administrative process of the new commune/sangkat

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 009
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Economy and Finance
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Thông tư
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Circular No. 009
Chủ đề
  • Administration
  • Budget
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 15 tháng 9, 2022
Ngày có hiệu lực 15 tháng 9, 2022
Tài liệu tham khảo តេលេក្រាម ឯកសារមន្រ្តីសាធារណៈ Ministry of Economy and Finance
Liên hệ

Ministry of Economy and Finance

Address: Street No 92 Sangkat Wat Phnom Khan Daun Penh, Phnom Penh Email: admin@mef.gov.kh Hotline : (+855) 23 890 666

Văn bản pháp luật tham khảo Circular_No_009__15.09.2022.pdf
Các từ khóa social accountability,financial management,Commune budget
Ngày đăng tải tháng 9 21, 2022, 07:23 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 27, 2022, 02:17 (UTC)