Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 6 tháng 5, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Tiếng Anh_Quyết định 1722/QĐ-TTg Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Mô tả

Quyết định nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh