Đi thẳng đến nội dung

Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Đề án có mục tiêu: 1. Duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu; 2. Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực (bao gồm cả an ninh dinh dưỡng) cả trước mắt và lâu đài, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo; 3. Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính và các tác động tiêu cực khác đối với môi trường, khai thác tốt các lợi ích về môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_Quyết định 899/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 899/QD-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Agricultural policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế. Văn bản pháp luật do chính phủ ban hành.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 6, 2013
Ngày có hiệu lực 10 tháng 6, 2013
Tài liệu tham khảo n/a
Link gốc http://hethongphapluatvietnam.net/decision-no-899-qd-ttg-of-june-10-2013-approving-the-project-agricultural-restructuring-towards-raising-added-values-and-sustainable-development.html
Các từ khóa restructuring,nông nghiệp,tái cơ cấu
Ngày đăng tải tháng 3 26, 2020, 07:25 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:29 (UTC)