Đi thẳng đến nội dung

Decision No. 085 on the geographical designation of Takhmao City in Kandal Province as Red and Yellow zones to prevent the spread of COVID-19

Decision No. 085 ordered the geographical designation of Takhmao city in Kandal province into lockdown in the following areas: - Cultural buildings in Takhmao II village, Sangkat Takhmao, Takhmao city, Kandal province designating as a Red zone to have implemented for 7 days, starting at 12 midnight on 6th-12th May 2021 to prevent the spread of COVID-19. - Takhmao City designation into yellow zone, except to the designated red zone of Takhmao city.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision No. 085 on the geographical designation of Takhmao city in Kandal province as red and yellow zones

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kandal
Tham chiếu tài liệu # 85
Cơ quan ban hành
  • Commune Governor/Council
Cơ quan thực thi
  • Municipal-Provincial Governor/Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Decision No. 085 on the geographical designation of Takhmao city in Kandal province as red and yellow zones
Chủ đề Luật và các quy định
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 5 tháng 5, 2021
Ngày có hiệu lực 5 tháng 5, 2021
Tài liệu tham khảo Kandal Provincial Administration
Link gốc Kandal Provincial Administration on Facebook page: Decision and Lockdown map: https://www.facebook.com/kandal.administration/posts/3773022309492647
Liên hệ

Kandal Provincial Administration

Address: National road no.2, Doeum Mean village, Sangkat Doeum Mean, Takhmao city, Kandal province Email: info@kandal.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Decision_No_085_05.05.2021.pdf
Các từ khóa Yellow,Red,Zone,Lockdown,Kandal,Takhmao
Ngày đăng tải tháng 5 6, 2021, 04:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 7, 2021, 02:02 (UTC)