Đi thẳng đến nội dung

Decision No. 186/2006/QD-TTg promulgating the Regulation on forest management

Quyết định ban hành quy chế quy định về việc tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, bao gồm diện tích có rừng và diện tích không có rừng đã được Nhà nước giao, cho thuê hoặc quy hoạch cho lâm nghiệp.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Decision No. 186/2006/QD-TTg promulgating the Regulation on forest management

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 186/2006/QD-TTg
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 14 tháng 8, 2006
Ngày có hiệu lực 7 tháng 9, 2006
Tài liệu tham khảo Official Gazette Issue Nos. 08-10/August 2006
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 5 10, 2018, 17:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 25, 2020, 04:26 (UTC)