Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 2 tháng 8, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Decision No. 252 on lockdown the street No. 372, 372 Z and 362 in Phum 5, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh
Mô tả

This decision aims to announce the lockdown of street 372, 372Z and street 362 in village 5, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh, where there is an outbreak of a new type of virus (Delta) for 14 (fourteen) days from 00:00 on August 3, 2021 to August 16, 2021 to prevent and to prevent and eradicate the spread in the community.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer