Đi thẳng đến nội dung

Decision No. 252 on lockdown the street No. 372, 372 Z and 362 in Phum 5, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh where there is an outbreak of a new type of virus (Delta) to prevent and eradicate the spread in the community

This decision aims to announce the lockdown of street 372, 372Z and street 362 in village 5, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh, where there is an outbreak of a new type of virus (Delta) for 14 (fourteen) days from 00:00 on August 3, 2021 to August 16, 2021 to prevent and to prevent and eradicate the spread in the community.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision No. 252 on lockdown the street No. 372, 372 Z and 362 in Phum 5, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Phnom Penh
Tham chiếu tài liệu # 252
Cơ quan ban hành
  • Phnom Penh Capital Hall
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Decision No. 252 on lockdown
Chủ đề
  • Laws and regulations
  • Pandemics
  • Public health
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 8, 2021
Ngày có hiệu lực 2 tháng 8, 2021
Tài liệu tham khảo Phnom Penh Capital Hall
Link gốc http://phnompenh.gov.kh/news-press-releases/post/ann2821a/
Liên hệ

Phnom Penh Capital Hall

Address: 69 Monivong Blvd, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia Tel: (855) 23 722 739 Fax: (855) 23 725 626/23 722 054 Website: www.phnompenh.gov.kh Email: info@phnompenh.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Decision_No_252__02.08.2021.pdf
Các từ khóa Delta,Covid-19,Decision,Lockdown
Ngày đăng tải tháng 8 2, 2021, 09:54 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 3, 2021, 08:45 (UTC)