Đi thẳng đến nội dung

Decision no. 35 on the transfer of rights to HE Suy Sem, Minister of Industry, Mines and Energy as acting Minister of Commerce

This decision has been transferred to Excellency Suy Sem, Minister of Industry, Mines and Energy, as acting Minister of Commerce, replacing HE Cham Prasidh, who will be on a mission abroad from June 8 to 10​, 2004.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision No. 35 on the transfer of rights to HE Suy Sem, Minister of Industry, Mines and Energy as acting Minister of Commerce

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 35
Cơ quan ban hành
  • Office of the Prime Minister
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 7 tháng 6, 2004
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 7 tháng 6, 2004
Ngày có hiệu lực 7 tháng 6, 2004
Tài liệu tham khảo Ministry of Justice
Link gốc https://www.moj.gov.kh/kh/download?key=aNeeQANjM4Nw==&lan=kh&return_url=HkWnRhaHR0cDovL3d3dy5tb2ouZ292LmtoL2toL2xhdy1yZWd1bGFyL3BhZ2UtMS8/dGl0bGU9JUUxJTlFJTlBJUUxJTlGJTg5JUUxJTlGJTgyJmJ0blNlYXJjaD0=
Liên hệ

Ministry of Justice

Address: Sothearos Blvd. Daun Penh Daun Penh Blvd. Phnom Penh, Cambodia Tel: (+855) 23 216 322, (+855) 23 217 841 Email: info@moj.gov.kh Website: http://www.moj.gov.kh/

Văn bản pháp luật tham khảo Decision_No_035__26.04.1999.pdf
Các từ khóa Decision,Transfer rights,MIME
Ngày đăng tải tháng 3 3, 2023, 03:58 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 21, 2023, 07:05 (UTC)