Đi thẳng đến nội dung

Decision No. 456 on standard operating procedures for the quarantine of foreign passengers who have fully vaccinated COVID-19 dosage

This decision issued standard operating procedures for the quarantine of foreign passengers who have fully vaccinated COVID-19 dosage.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision No. 456 on standard operating procedures for the quarantine of foreign passengers who have fully vaccinated COVID-19 dosage

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 456
Cơ quan ban hành
  • Bộ Y tế
Cơ quan thực thi
  • Bộ Y tế
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Decision No. 456
Chủ đề
  • Pandemics
  • Public health
  • Transport and shipping
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 10, 2021
Ngày có hiệu lực 20 tháng 10, 2021
Tài liệu tham khảo Ministry of Health
Liên hệ

Ministry of Health

Address: No: 80, Samdach Penn Nouth Blvd (289), Sankat Beoungkak 2, Tuol Kork District, Phnom Penh. Tel-Fax: (855-23) 885-970/884 909 Email: webmaster@moh.gov.kh Website: www.moh.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Decision_No_456__20.10.2021.pdf
Các từ khóa COVID-19,COVID-19 measures,Travellers,Quarantine
Ngày đăng tải tháng 10 21, 2021, 03:48 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 22, 2021, 02:22 (UTC)