Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 3 tháng 2, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Decision No. 97 on the introduction of master plan on land usage for Poipet municipality, Banteay Meanchey province
Mô tả

This decision was put in place for the Poipet municipality land use master plan, which has a vision to 2030.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer