Đi thẳng đến nội dung

Decision No. 97 on the introduction of​​​ master plan on land usage for Poipet municipality, Banteay Meanchey province

This decision is to allow Poipet municipality to implement the master plan of land usage which envision until 2030.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decision No. 97 on the introduction of master plan on land usage for Poipet municipality, Banteay Meanchey province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Banteay Meanchey
Tham chiếu tài liệu # 97
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
  • Land
  • Land classifications
  • Land policy and administration
  • SDG15 Life on Land
  • Urban administration and development
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 12, 2019
Ngày có hiệu lực 24 tháng 12, 2019
Tài liệu tham khảo ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
Liên hệ

Ministry of Land Management, Urban Planning, and Construction

Address: No.771-773, Monivong Blvd, Sangkat Beng Trabek, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

Văn bản pháp luật tham khảo Decision_No_97__24.12.2019.pdf
Các từ khóa Banteay Meanchey,Master plan,Land use,Poipet
Ngày đăng tải tháng 2 3, 2021, 04:17 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 3, 2021, 10:15 (UTC)