Đi thẳng đến nội dung

Decision on the Establishment of Working Groups for Organizing Posts Sector Development Policies

Data Resources (1)

Data Resource Preview - សេចក្តីសម្រេច​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​រៀបចំ​គោល​នយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ប្រៃ​សណីយ៍

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 135 BT.SSR
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề
  • Government
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 6, 2014
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 13:00 (UTC)