Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 16 tháng 3, 2022
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Declaration No. 127 on establishment of National Anti-Deforestation Committee (NADC)
Mô tả

National Anti-Deforestation Committee (NADC)​ was established on 07 December 2016.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer