Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 10 tháng 5, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Tên Decree No. 19/2015/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Environmental Protection
Mô tả
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh