Đi thẳng đến nội dung

Decree No. 19/2015/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Environmental Protection

This Decree, consisting of 57 articles divided into nine Chapters and three Appendixes, details the following issues: 1. Environmental improvement and rehabilitation and payment of deposits for environmental improvement and rehabilitation for mineral exploitation activities. 2. Control of pollution of the soil environment. 3. Environmental protection in craft villages. 4. Environmental protection in the import and breaking of used seagoing ships. 5. Certification of the environmental management

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree No. 19/2015/ND-CP detailing a number of articles of the Law on Environmental Protection

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 19/2015/ND-CP
Cơ quan ban hành
  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Chính phủ
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 14 tháng 2, 2011
Ngày có hiệu lực 1 tháng 4, 2011
Tài liệu tham khảo Official Gazette Issue Nos. 06-07/March 2015
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 5 10, 2018, 19:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 22, 2018, 15:51 (UTC)