Đi thẳng đến nội dung

Decree No.21on Environmental Impact Assessment

This decree divides into 13 sessions and consists of 87 articles. It defines the principle, regulations, and measures and monitoring, and inspects the environmental impact assessment work so that it works properly, transparently and uniformly to ensure the well-being of the people.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - [Lao] Decree No.21/gov on Environmental Impact Assessment

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # 21
Cơ quan ban hành
  • Government Office
Cơ quan thực thi
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Chủ đề
  • Environment and natural resources
  • Environmental impact assessments
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 31 tháng 1, 2019
Ngày có hiệu lực 31 tháng 1, 2019
Tài liệu tham khảo This Decree enters into force on the date of signature and 15 days after its publication in the Official Gazette.
Link gốc https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2019/10/Decree-021-on-EIA-2019_Lao.pdf
Văn bản pháp luật tham khảo Decree_Environmental_Impact Assessment _31.01.2019.pdf
Các từ khóa EIA
Ngày đăng tải tháng 2 1, 2021, 07:27 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 1, 2021, 14:47 (UTC)