Đi thẳng đến nội dung

Decree No.606 on Group and Union

This government decree indicates the principles, regulations and measures on the establishment, operation, management and monitoring of groups and cooperatives in order to promote and develop production, services and business operations for growth

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree No 606 on Group and Union

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # 606
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Nghị định
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Decree on union
Chủ đề
  • Associations and other membership groups
  • Non-governmental organizations
  • SDG8 Decent Work and Economic Growth
  • Unions
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 11, 2020
Ngày có hiệu lực 6 tháng 12, 2020
Tài liệu tham khảo The website of Information for Development
Link gốc http://lao44.org/content/3392/%E0%BA%94%E0%BA%B3%E0%BA%A5%E0%BA%B1%E0%BA%94%E0%BA%A7%E0%BB%88%E0%BA%B2%E0%BA%94%E0%BB%89%E0%BA%A7%E0%BA%8D%E0%BA%81%E0%BA%B8%E0%BB%88%E0%BA%A1-%E0%BB%81%E0%BA%A5%E0%BA%B0-%E0%BA%AA%E0%BA%B0%E0%BA%AB%E0%BA%B0%E0%BA%81%E0%BA%AD%E0%BA%99-%E0%BB%80%E0%BA%A5%E0%BA%81%E0%BA%97%E0%BA%B5-606-%E0%BA%A5%E0%BA%9A
Liên hệ

Information for development, Phonsinuane village, Sisattanak district, Vientiane capital, Website: http://lao44.org

Ghi chú

The established groups and unions before this law need to request for permission to re-establish within 180 days promulgation date or the date of this decree coming into force.

Văn bản pháp luật tham khảo Decree_No_606__Group__Union_26.11.2020.pdf
Ngày đăng tải tháng 12 7, 2020, 05:43 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 9, 2020, 02:10 (UTC)