Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree on Determining Management Zone in Nature Protection Area as Sustainable Use Zone

Determining 17,650 hectares as sustainable use zones in Oaral Wildlife Sanctuary in Oaral district of Kampong Spue province, and granting the land for agro-industry investment to Great Field (Cambodia) International Ltd (9,059 hectares), and to Yellow Field (Cambodia) International Ltd (8,591 hectares).

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-Decree on Determining Management Zone in Nature Protection Area as Sustainable Use Zone

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Các (Tỉnh)
  • Kampong Speu
Tham chiếu tài liệu # 115 ANK.BK
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister of Agriculture Forestry and Fisheries
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
  • Land classifications
  • Law and judiciary
  • Laws and regulations
  • Legal framework
  • State private land
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền To be determined
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 8, 2012
Ngày có hiệu lực 3 tháng 8, 2012
Tài liệu tham khảo Royal Gazette Cambodia
Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_115__03.08.2012.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 13, 2016, 08:13 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 1, 2023, 03:59 (UTC)