Đi thẳng đến nội dung

Draft Law on Environment Impact Assessment: 4th Revision

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Draft Law on Environment Impact Assessment: 4th Revision

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Dự thảo
Chủ đề
  • Environmental impact assessments
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Bản quyền To be determined
Trạng thái Dự thảo
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 04:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 14, 2016, 06:51 (UTC)