Đi thẳng đến nội dung

The Factories Act 1951 (Act No. 65/1951)

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Factories Act 1951 (Act No. 65/1951)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # No. LXV of 1951
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Laws and regulations
  • Logging and timber
  • Manufacturing policy and regulation
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Domain law issued by the Government. No known access and use constraints.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Tài liệu tham khảo Official Gazette.
Link gốc http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/88477/123120/F1558150740/MMR88477%20Eng%202016.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,Factory Act
Ngày đăng tải tháng 8 3, 2018, 20:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 15, 2020, 12:47 (UTC)