Đi thẳng đến nội dung

Foreign Investment Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21/2012)

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Foreign Investment Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No. 21/2012)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 21/2012
Cơ quan ban hành
  • State and Regional Hluttaws
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Investment
  • Investment policy and regulations
  • Laws and regulations
  • Logging and timber
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints.

Trạng thái Bãi bỏ
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 11, 2012
Ngày có hiệu lực 2 tháng 11, 2012
Tài liệu tham khảo Official Gazette.
Link gốc http://www.burmalibrary.org/docs15/Foreign_Investment_Law-21-2012-en.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,foreign investment
Ngày đăng tải tháng 8 1, 2018, 15:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 24, 2020, 11:12 (UTC)