Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 25 tháng 2, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Guideline for formulating National Strategic Development Plan (NSDP) 2019-2023 (English)
Mô tả

This document outlines the guiding priorities for the Royal Government of Cambodia's development of the National Strategic Development Plan 2019-2023.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh