Đi thẳng đến nội dung

Inter Ministerial Prakas on Determination of the revenues from the Cadastral Service Fee

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការកំណត់ចំណូលពីសោហ៊ុយសេវាសុរិយោដី

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 377 SHV
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Land
  • Land policy and administration
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 5, 2002
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:29 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:38 (UTC)