Đi thẳng đến nội dung

Joint Proclamation of the Ministry of Interior and National Security, the Ministry of Justice and Ministry of Health on the Prohibition of the Use of Handcuffs and Chains with Convicts and Pre-Trial Detainees Held in Cambodia Prisons

Data Resources (1)

Data Resource Preview - សេចក្តីប្រកាសរួមនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ និងសន្តិសុខជាតិ ក្រសួងយុត្តិធម៌​និងក្រសួងសុខាភិបាល ប្រឆាំងនឹងការដាក់ខ្នោះច្រវ៉ាក់ទណ្ឌិតក្នុងពន្ធនាគារ​ឬជនជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជាបណ្តោះអាសន្ន

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Chủ đề
  • Judiciary and courts
  • Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 7 tháng 7, 1993
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 03:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 11:43 (UTC)