Đi thẳng đến nội dung

The Labour Organization Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2011)

The Ministry of Labour, in exercising the powers conferred under section 57 of the Labour Organization Law, hereby issues the following rules with the approval of the Union Government.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Labour Organization Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 7/2011)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # Notification No. 1/2012
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Labor policy and administration
  • Labor rights and labor unions NGOs
  • Laws and regulations
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Domain law issued by the government. No known access and use constraints.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 11 tháng 10, 2011
Ngày có hiệu lực 11 tháng 10, 2011
Tài liệu tham khảo Official Gazette.
Link gốc http://www.burmalibrary.org/docs15/2012-Labour_Organization_Rules-Notification_1-2012-en-red-crop.pdf
Các từ khóa V4MF,FLEGT,workers
Ngày đăng tải tháng 8 3, 2018, 20:08 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 24, 2020, 11:23 (UTC)