Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Law on Adopting Protocol 9 on Dangerous Goods (Khmer)
Mô tả

The purpose of this law is to prevent the dangerous goods to import or export illegally in Kingdom of Cambodia. ​

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer