Đi thẳng đến nội dung

Law No. 59/2005/QH11 on Investment

This Law provides for investment activities for business purposes; rights and obligations of investors; To ensure the legitimate rights and interests of investors; incentives and incentives; State management of investment in Vietnam and investment from Vietnam to abroad.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 59/2005/QH11
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Loại tài liệu chính thức Luật
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Law on Investment
Chủ đề Investment policy and regulations
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 29 tháng 11, 2005
Ngày có hiệu lực 1 tháng 7, 2006
Ghi chú nhanh về chỉnh sửa

This Law replaces the 1996 Law on Foreign Investment in Vietnam, the 2000 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Foreign Investment in Vietnam and the 1998 Law on Domestic Investment Promotion.

Tài liệu tham khảo This Law was passed on November 29, 2005, by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 5 15, 2018, 18:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 25, 2018, 05:45 (UTC)