Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Law on the Establishment of the Ministry of Health
Mô tả

The purpose of this law is to institutionalize the Ministry of Health and to define its framework, responsibilities and obligations.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer