Đi thẳng đến nội dung

Law on electricity

The Law on Electricity determines the principles, rules and measures on the organization, operation, management and inspection of electrical activities for the high effectiveness of electricity generation and business operation with the aims to use the natural resource potentials in economical and sustainable manner, to encourage the implementation of the national socio-economic development plan and to improve the living conditions of the multi-ethnic people

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on electricity

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # 03/NA
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Development and funding for electricity
  • Electricity infrastructure
  • Electricity policy and administration
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền Yes
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 12, 2011
Ngày có hiệu lực 20 tháng 12, 2011
Tài liệu tham khảo 03/NA
Ngày đăng tải tháng 6 18, 2018, 04:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 16, 2019, 08:08 (UTC)