Đi thẳng đến nội dung

Law Approving the Kingdom of Cambodia to be a Member of Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូល​ជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្តីពី ការទប់ស្កាត់ និងការដាក់ទោសទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយប្រឆាំង​នឹង​បុគ្គលដែលត្រូវការពារជាអន្តរជាតិ រួមទាំងភ្នាក់ងារការទូត

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # Not found
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề Laws and regulations
Giấy phép unspecified
Trạng thái Dự thảo
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 10, 2005
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:58 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 10, 2016, 09:37 (UTC)