Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép unspecified
Tên Law on Natural Disaster Prevention and Control
Mô tả

This Law provides natural disaster prevention and control activities; rights and obligations of agencies, organizations, households and individuals engaged in natural disaster prevention and control activities; and the state management of, and assurance of resources for, natural disaster prevention and control.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh