Đi thẳng đến nội dung

Law on Natural Disaster Prevention and Control

This Law legislates on natural disaster prevention and control activities; the rights and obligations of those engaged in natural disaster prevention and control activities; and the state management of, and assurance of resources for, natural disaster prevention and control.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on Natural Disaster Prevention and Control

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 33/2013/QH13
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Thảm họa và ứng phó khẩn cấp
  • Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 4 tháng 7, 2013
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 7, 2013
Ngày có hiệu lực 1 tháng 5, 2014
Tài liệu tham khảo Issue nos 04-06/Julv 2013 (Cong Bao nos 407-408/Ju/y 13, 2013)
Link gốc http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie164788.pdf
Các từ khóa natural disaster,disaster preparedness
Ngày đăng tải tháng 1 25, 2018, 10:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 26, 2018, 09:29 (UTC)