Đi thẳng đến nội dung

Law on Natural Disaster Prevention and Control

This Law legislates on natural disaster prevention and control activities; the rights and obligations of those engaged in natural disaster prevention and control activities; and the state management of, and assurance of resources for, natural disaster prevention and control.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Law on Natural Disaster Prevention and Control

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 33/2013/QH13
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Disasters and emergency response
  • Environment and natural resources
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 21 tháng 4, 2013
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 7, 2013
Ngày có hiệu lực 1 tháng 5, 2014
Tài liệu tham khảo Issue nos 04-06/Julv 2013 (Cong Bao nos 407-408/Ju/y 13, 2013)
Link gốc http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/vie164788.pdf
Các từ khóa natural disaster,disaster preparedness
Ngày đăng tải tháng 1 25, 2018, 10:26 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 26, 2018, 09:29 (UTC)