Đi thẳng đến nội dung

Law on the Establishment of Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth Rehabilitation

The purpose of this law is to institutionlize the Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth Rehabilitation and to define its framework, responsibilities and obligations.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # NS/RKM/0196/17
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister of Social Affairs Veterans and Youth Rehabilitation
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Government
  • Social development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 1, 1996
Ngày có hiệu lực 24 tháng 1, 1996
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Law_on_the_Estbl_of_Ministry_of_Social_Affairs_Veteran_and_Youth_Rehabilitation_KH__24.01.1996.pdf
Các từ khóa Government institution
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 02:13 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 28, 2017, 10:09 (UTC)