Đi thẳng đến nội dung

Myanmar Special Economic Zone Law, 2014 (2014, The Pyidaungsu Hluttaw Law No. 1/2014) 8th Waning of Pyatho 1375 ME (2014, January 23)

This is the overarching legislation in Myanmar regarding SEZs. It creates the Central Body, Central Working Body, and Management Committees and outlines their responsibilities.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Myanmar Special Economic Zone Law, 2014

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn 2014 Myanmar SEZ Law
Chủ đề Special economic zones
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a law this document is in the public domain.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 23 tháng 1, 2014
Ngày có hiệu lực 23 tháng 1, 2014
Tài liệu tham khảo ၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၈ ရက်
Link gốc https://dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/sez_law_0.pdf
Các từ khóa SEZ,Myanmar
Ngày đăng tải tháng 6 13, 2019, 04:59 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 21, 2021, 02:56 (UTC)